Informacja dla duszpasterzy

NA ROK 2019/2020

  1. Informacje o wspólnocie
    Od przeszło siedmiu lat w naszej diecezji rozwija się Bractwo Świętego Józefa, erygowane przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję, jako odpowiedź na duchowe potrzeby wiernych Kościoła Opolskiego. Bractwo Świętego Józefa jest wspólnotą zrzeszającą mężczyzn i pełnoletnich młodzieńców, zarówno duchownych, jak i świeckich, pragnących być mężczyznami na wzór świętego Józefa, czyli mężczyznami dojrzałymi, których potrzebuje współczesny świat. Obecnie wspólnota liczy ponad 800 mężczyzn w różnym wieku z ponad 130 parafii naszej diecezji. Do grona członków należy doliczyć także grupę sympatyków i kandydatów.
    Czytaj więcej

Audycje

Od września 2016 nasze Bractwo gości w Radiu Doxa w nowej formule. Wraz z wejściem nowej ramówki zapraszamy wszystkich Braci i ich rodziny do słuchania nas w każdą trzecią sobotę miesiąca. Najpierw wspólnie modlimy się modlitwą różańcową o godzinie 20.00.Następnie o godzinie 21.00 czeka nas godzinna rozmowa, w czasie której będziemy chcieli szerzyć kult św. Józefa, przybliżać działalność Bractwa św. Józefa, a także prezentować poszczególne rejony naszej wspólnoty zapraszając ciekawe postacie i świadków wiary. Audycja nosi wdzięczny tytuł: "Z Józefem za pan brat". Oto nagrania tych rozmów:

Czytaj więcej

Publikacje

Modlitewnik Bractwa Świętego Józefa

Zgodnie z zapowiedzą, został przygotowany i wydany Modlitewnik Bractwa Świętego Józefa. Modlitewnik został przygotowany z myślą o członkach naszej wspólnoty. Publikacja rozpoczyna się od słowa księdza biskupa Andrzeja Czai, a także od zacytowania fragmentów Statutu. Następnie podane są propozycje i sugestie, jak przeżyć nasz co środowy dzień modlitw do świętego Józefa, jak również wyznaczony dzień nieustającej nowenny.

Czytaj więcej

Wywiad

Odpowiedź na kryzys męskości – rozmowa z ks. Waldemarem Musiołem, rozmawiała Hanna Honisz

„Bractwo jest zarówno dla dojrzałych mężczyzn, ugruntowanych w wierze, ale równie chętnie widziane są osoby, które zadają sobie wiele niełatwych pytań, błądzą na drodze wiary, doświadczają różnych kryzysów” – przekonuje w rozmowie z KAI ks. Waldemar Musioł, rektor bractwa św. Józefa. Na terenie diecezji opolskiej dużym problemem są migracje zarobkowe i rozłąka z rodziną, a bractwo daje mężczyznom poczucie duchowej więzi.

Czytaj więcej